Kalite Süreçleri

Kalite Süreçleri (Quality Processes)

ISO 9001:2008

ISO 9001 kurumların uluslararası düzeyde kabul görmüş uygulamalar ve belirlenmiş standartlar ile uyumunu gösteren bir kalite yönetim sistemidir. En iyi deneyimleri öne çıkarmak ve toplam iş performansını artırmak üzere dünya genelinde pek çok işletmenin kullandığı bir çerçeve sunar.

Bu çerçeve organizasyonumuzun yönetimindeki ortak sağduyu yaklaşımının ötesinde, mevcut ve gelecekteki müşterilerimiz ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını süreklilik çizgisinde ve en doğru biçimde karşılayabilmemiz için yeni prensipler de barındırıyor.

Dolayısıyla ISO 9001 kalite yönetim sistemi, yetkin insan kaynağının, devamlı iyileştirilen süreçler eşliğinde beklentileri karşılayan ürün ve servisler kurgulamasına katkıda bulunacak yeni bir zemin yaratmış oldu. ISO 9001 ile güçlenen iş modelimiz aynı zamanda bağımsız dış denetim süreçlerinin pek çok gerekliliğini de karşılayacak hale gelmiştir.

Infovas “kalite” kavramını; gizlilik, güven ve süreklilik konusundaki tüm gereksinimleri karşılayacak biçimde ortaya koyduğu profesyonel becerinin öne çıkan karakteristik özellikleri olarak tanımlar.

Ve kalite yolculuğumuz devam ediyor…

ISO 27001:2013

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi uluslarası düzeyde geçerliliği olan bir standart olup, işletmelere bilgi varlıkları daha iyi yönetme konusunda rehberlik edebilen bir araç konumundadır. ISO 27001 sertifikasyonu, bilgi sistemleri kaynaklı dolandırıcılık girişimleri, siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlanması için standartları belirler. Bilindiği üzere, veri güvenliği konusundaki zayıf noktalar erişime kapalı gizli bilgilere ulaşılmasına, bu bilgilerin çalınmasına, bozulmasına veya yok olmasına yol açabilir.

Bu risklere karşılık, yeterli kontrol ve denetim prosedürlerine sahip olduğumuzdan emin olmak adına, Infovas ISO 27001 sertifikasyon sürecinden geçmiştir.

Günümüz dünyasında bilgi güvenliği online veya mobil çözümleri kullanmayı düşünen herkesin önceliği haline gelmiştir. Üstlenilen her projede müşterilerimizin güvenlik beklentilerini birinci öncelik olarak ele alıyor, etkin önlemleri sistemlerimize entegre ediyoruz. Risk azaltıcı tüm adımlar olası tehditlere karşı kontrol mekanizmalarını güçlendirirken, güvenlik açığından kaynaklı riskleri de en aza indiriyor.

Bu yüksek standartlar finansal data, fikri mülkiyet hakları, müşteri bilgisi ve tüm diğer hassas verilerin güvenliğini sağlama yolunda bize de rehberlik ediyor.

ISO 27001 sertifikasyonu ve geçmiş deneyimlerimize istinaden, özellikle GSM operatörlerinin kanuni yükümlülüğü olan müşteri verisinin güvenliğine dair yüksek gereksinimleri tam olarak karşılayabilmekteyiz.

HUKUKSAL DANIŞMANLIK

Kurumların çıkarlarını temsil etmek veya korumak maksadıyla iş dünyasında özel çözümlere yer olduğu bilinmektedir. Bu hassas ihtiyacı göz önünde bulundurarak Infovas vergilendirme mevzuatı ve hukuki konularda çözüm ortaklarını seçmiştir. Temel amaç bağımsız denetim süreçlerinden geçmek kaydıyla en üst kalitede danışmanlık hizmeti alabilmektir. Danışman kadromuz hukukçular, vergi uzmanları ve diğer konulara hakim üst düzey danışmanlardan oluşmaktadır.

İş süreçlerimiz düzenli inceleme ve denetime tabi olup, kurumsal müşterilerimizin de mesul olabildiği BTK, BDDK gibi regülatif kurumların ve ilgili sektörlerin amir hükümlerine uyum konusunda gerekli çalışmalar tekrarlanmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Tüm işletmelerin, iş sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek acil durumlara dair bir planı olmalıdır. Ciddi yaralanmalar, patlamalar, su baskını, zehirlenme, elektrik çarpması veya diğer risklere karşı özel prosedürlerin izlenmesi de önem arz etmektedir.

Olası riskli hallerde, çabuk ve etkin müdahalenin olası menfi sonuçları mutlak surette azalttığı da bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, tüm Infovas çalışanları düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim almaktadırlar ve bu konudaki tedbirler ofisimizde tatbik edilmektedir.